BOEKLIEF is open op onze normale openingsuren:
(11:00 > 19:00 uur, op zat. tot 18:00 uur)


Boeken die op de website staan of die je ziet in de etalage kunt u ook steeds bestellen per e-mail. Die worden je dan via de post of koerier bezorgd.
Zie ook ons Woord Vooraf.

E-mail: info@boeklief.be
Website: www.boeklief.be


Onder NIEUWS vind je ook al onze vorige boekenmailings.
Op 21 oktober 2020 is onze 21ste BOEKLIEF – Nieuwsbrief verzonden.

BOEKLIEF blijft open !

Op pagina 78932 van het Belgisch Staatsblad van 01.11.2020 staat i.v.m. de corona-maatregelen en de lockdown: “in afwijking van het eerste lid, mogen de volgende inrichtingen of onderdelen van inrichtingen geopend blijven voor het publiek voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en dit enkel voor het aanbieden van deze goederen: 5° de kranten- en boekenwinkels.”

LEZINGEN
Door de voortdurende onzekerheid omtrent de corona-pandemie zijn voorlopig geen lezingen meer voorzien.
Pas wanneer we terug (lente 2021?) op een gewone manier kunnen vergaderen, start een nieuwe lezingenreeks.

Sinds half januari 2018 is Gent een antiquariaat & tweedehandsboekwinkel rijker: BOEKLIEF. De naam alleen al weerspiegelt de motivatie en inspiratie van initiatiefnemer Arnold Eloy, historicus, ex-bibliothecaris en -galerist, uitgever (Mens & Cultuur) en nu ook antiquaar. Small is beautiful, naar de leuze die eertijds veel mei 68’ers inspireerde.

BOEKLIEF beschikt over bij benadering 20.000 titels, deels uit zijn persoonlijke bibliotheek, deels uit verworven collecties en de overname van een boekenfonds. Het aanbod is thematisch ruim en bevat, naast courant modern antiquariaat, bijzonder waardevolle moeilijk vindbare titels. De website biedt alvast een aanzet van wat een uitgebreid aanbodregister moet worden, alsook een pagina met speciale aankondigingen.

En uiteraard is er een “U zoekt”-functie.

Boeken blijven belangrijk, net zoals een écht lief …