Antwoord op den Brief aan den Koning over de Scheiding van Wallonië en Vlaanderen van den Heer Jules Destrée door H. Meert, Leeraar aan het Koninklijk Atheneum van Gent

€ 15.00
Auteur: Meert H.
Publicatiedatum: 1913
Technische informatie: brochure, 80 p. (A6), zachte kaft - Gent, Drukkerij Plantyn - Uitgave door een bijzondere Commissie. Uitgaven over den Vlaamschen Taalstrijd