De Nederduitsche schryvers van Gent

€ 50.00
Auteur: Blommaert Ph.
Publicatiedatum: 1861
Technische informatie: 442 p., 1 afb. Philip Van Lansberge, hardcover, index met circa 350 namen - Gent, Drukkery en boekhandel I. S. van Doosselaere