De studie van de Vlaamsch-Waalsche taalgrenslijn in België gedurende de hedendaagsche periode

€ 15.00
Auteur: Draye H.
Publicatiedatum: 1942
Technische informatie: (VI) + 92 p., zachte kaft - Leuven, Inst. Vla. Toponymie / Brussel, Standaard Boekhandel - Taalgrens en Kolonisatie, uitgeg. Instituut voor Vla. Toponymie, nr. 1