Egypt. Image of Heaven. The Planisphere and the Lost Cradle

€ 15.00
Auteur: Zitman Willem H.
Publicatiedatum: 2006
Technische informatie: 311 p., ill., krt. - zie ook onder Zitman Wim

Waarom pareltje:
Egypte: Beeld van de Hemel wijkt af van elk ander boek dat over dit onderwerp verscheen en het behandelt de Egyptische beschaving op een wijze die nooit eerder gebeurde.
De Egyptenaren richtten hun piramiden op met grote precisie. De vraag is ‘waarom’ – waarom ontwierpen zij dat zo nadrukkelijk op de sterren aan het firmament. Het antwoord daarop is onbekend! Wat kan het praktische of het symbolische idee achter deze mysterieuze zienswijze zijn. Hun religie of levensopvatting: zo boven zo beneden?
En…. de opmerkelijke ontwikkeling van het faraonische Egypte tot een rijke beschaving was het resultaat van een lokale ontwikkeling. De korte doch explosieve groei is intrigerend en zodanig dat het een constante bron van speculatie naar zijn oorsprong is gebleven. Zijn prehistorische oorsprong is nog steeds onontdekt en dat geldt ook voor de Soemeriërs.
Kan er één gezamenlijke prehistorische beschaving zijn geweest die verdween? Zijn er overgebleven bronnen die meer openbaren en die kunnen leiden naar de ontdekking van hun thuisland? Kan er een continue draad gevonden worden tussen de prehistorische voorouders van de Egyptenaren en die van het latere faraonische Egypte van de piramiden tijd?
– Willem Zitman

Egypt: “Image of Heaven” is different from any other book before it and covers the Egyptian civilisation in a manner never before attempted. The Egyptians aligned their pyramids with a high precision. The question is ‘why’ – why did they put so emphatically on stars of the firmament? But the answer is unknown! What could be the practical or symbolic idea behind these mysterious contemplation. Their Religion or view of life: as above so below? And…. the remarkable growth of Pharaonic Egypt to a wealthy civilisation was the result of a local development. The short but explosive growth is intriguing in as much that it has been a constant source for speculation as to its origins. Its prehistoric origins, however, have so far remained undiscovered, as well as those of the Sumerians. Could there be one common prehistoric civilisation that disappeared? Are there remaining documents that reveal more and that can lead to a reconstruction as to discover the original homeland? Can one thus show a continuous frame between the concepts of the prehistoric ancestors of the Egyptians and of those of the later Pharaonic Egypt of the Pyramid Age?
– Willem Zitman

Zie ook: Van Egypte naar Atlantis. Dit boek verscheen bij Mens & Cultuur Uitgevers