Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Dl. I. 14e-16e eeuw Dl. II. 17e eeuw Dl. III. 17e-19e eeuw Dl. IV. 19e eeuw

€ 30.00
Auteurs: Romein Jan, Romein Annie
Publicatiedatum: 1938-1940
Technische informatie: 4 dln., 283+323+284+344 p., ill., hardcover - Amsterdam, Querido's Uitgevers-Maatschappij