Erotische Gedichten van P. Cz. Hooft. Ingeleid en toegelicht door C. C. Van Slooten

€ 12.00
Auteurs: Hooft P. C., Van Slooten C.C.
Publicatiedatum: 1928
Technische informatie: 2e herziene ruk, XXIV . 182 p., hardcover - Zutphen, W.J. Thieme & Cie