Etappenleven te Gent. Kantteekeningen bij de Duitsche ineenstorting. (Toegelaten vertaling)

Niet meer voorradig
Auteur: Wandt Heinrich
Publicatiedatum: 1920-1921
Technische informatie: 2 dln. 176 + 173 p., zachte kaft (gebruikssleet), 1e druk - Ledeberg-Gent, H. Janssens