Gabler’s Latijnsch-Hollandsch woordenboek over de geneeskunde en de natuurkundige wetenschappen ten dienste van doctoren, studenten, ziekenverpleegsters, apothekers, enz.

€ 20.00
Auteurs: Gabler Ernst, Eisendrath B.
Publicatiedatum: s.d. (1910)
Technische informatie: 3e druk geheel herzien door B. Eisendrath, 242 p., hardcover (rug gehavend) - Leiden, A.W. Sijthoff's Uitg.-Mij