Groot Algemeen Historisch, Geographisch, Genealogisch, en Oordeelkundig Woorden-Boek

€ 360.00
Auteurs: van Hoogstraten David, Brouërius van Nidek Matth.
Publicatiedatum: 1725-1733
Technische informatie: Delen 1 (526 p.), 2 (669 p.), 7 (484 p.) en 10 (428 p.) van 10 dln.

van HOOGSTRATEN David en BROUËRIUS van NIDEK Matthaeus, rechtsgeleerden Groot Algemeen Historisch, Geographisch, Genealogisch, en Oordeelkundig Woorden-Boek, behelzende Zo het voornaamste, dat vervat is in de Woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele kerkelyke en wereldlyke geschiedenis alsmede een historisch verhaal en zedekundige uitlegging verder een geographische, staatkundige en historische beschryving eindelijk eene zeer naauwkeurige genealogische beschryving Amsterdam by Brunel, Wetsteins, Waesberge, de Coup, Humbert Utrecht by Willem van de Water Leyden by Samuel Luchtmans ’s Gravenhage by weduwe A. Moetjens, van Dole, Vaillant
Eerste deel [titelblad rood/zwart; kaft beschadigd; laatste pagina’s beschadigd]
MDCCXXV
Prent (Jan Trip)
Opdragt aan den edelen groot achtbaren here Mr. Jan Trip
Voorreden van de boekverkopers aan den lezer
Privilegie
Namen der Heeren intekenaren van dit Woordenboek
Groot Algemeen Woordenboek. Eerste deel A – AQU p. 1 > 526
Tweede deel [titelblad zwart; volledig intact]
MDCCXXV
AR – AZZ p. 527 > 738
B – BZO p. 1 > 458
Zevende deel [titelblad rood/zwart; volledig intact]
MDCCXXXII
M – MYT p. 1 > 374
N – NYZ p. 1 > 110
Tiende deel [rug beschadigd; titelblad rood/zwart; intact]
MDCCXXXIII
Aanspraak van Jan Lodewyk Schuer tot den bescheiden lezer
Bericht van de boekverkopers, drukkers van dit werk
V p. 1 > 140
W p. 1 > 132
X p. 1> 12
Y p. 1 > 24
Z p. 1 >; 120
Byvoegsel tot het Groot Algemeen Woorden-Boek behelzende eenige voorname
Nederlandsche Geslachten DED>DUS RAN>RE SIX>STR VEE-VEE WAS>WIT