Handboek der genees- en verloskunde van het vee. Bewerkt door F.C. Hekmeijer

€ 35.00
Auteurs: Numan A., Hekmeijer F.C.
Publicatiedatum: s.d. (1900?)
Technische informatie: 10e druk, 563 p. met twee uitslaande platen, hardcover - Gouda, G.B. van Goor Zonen