Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De scheikunde in het practische leven. Met een voorrede van Dr. J. Bosscha Jr.

€ 80.00
Auteur: Bosscha J.
Publicatiedatum: s.d. (1877)
Technische informatie: 5e herziene druk, 500 p., meer dan 1000 illustraties - Leiden, A.W. Sijthoff