Inleydinge tot de Cyfer-konst, waer in de hoofd-specien Arithmetices grondelyk ende zeer klaer worden uytgeleyt. In deesen Druk verbeêtert … en korte maniere om te Divideeren

€ 150.00
Auteur: La Court Peeter
Publicatiedatum: s.d. (1765)
Technische informatie: 239 p., B8xH13 cm, slijtsporen hardccover, - Antwerpen, By J.J.G. De Marcour, Boek-Drukker en Verkooper op de Torf-Brugge by O.L.V. Kerk. Met Privilegie