Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw

€ 35.00
Auteur: Meertens P.J.
Publicatiedatum: 1943
Technische informatie: 496 p. + XVI Platen, hardcover - Amsterdam, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij - Verhandelingen Ned. Akad. Wet., afd. Letterk., N.R., deel XLVIII, 1