Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard

€ 30.00
Auteur: Stoett F.A.
Publicatiedatum: 1943
Technische informatie: 5e druk, 2 dln., 582 + 634 p., hardcover met bedrukt linnen - Zutphen, W.J. Thieme & Cie