Philosophie der Vlaamsche Beweging en der overige stroomingen in België

€ 15.00
Auteur: Lamberty Max
Publicatiedatum: 1938
Technische informatie: 2e druk (herzien en aangevuld), 166 p., bandversiering Joost Marechal, zachte kaft - Brugge, Boekhandel Cultura H. Cayman-Seynave