t Payottenland zoo als het van onheugelyke tyden bestaen en gelegen is, opgedragen aen alle vrye en vrolyke Payotten

€ 12.00
Auteurs: Twyfelloos F.-J., Borremans Piet
Publicatiedatum: 1987
Technische informatie: Facsimile herdruk uitgave 1852, 28 + IV + 64 p., ill., losse krt. - Lennik, Andreas-Masiuskring