Tractaet van Dyckagie. Uitgegeven door Dr. J. de Hullu en Ir. A.G. Verhoeven

€ 30.00
Auteur: Vierlingh Andries
Publicatiedatum: 1920
Technische informatie: LVIII + 443 p., + 14 losse uitplooibare Platen, hardcover - 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff - Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine serie. 20