Vanuit Andromeda gezien. Het bereikbare en het ontoegankelijke. Een wijsgerig essay

€ 15.00
Auteur: Boullart Karel
Publicatiedatum: 1990
Technische informatie: 526 p., hardcover - UGent Werken Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 178e aflev., nr. 38