LEZING op donderdag 20 december 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Fons WILS
De relatie tussen astrologie en kwantumfysica

‘De wetenschap hield er de afgelopen eeuwen een streng mechanistische visie op na die de koppeling tussen oorzaak en gevolg verheerlijkt. Die koppeling noemt men causaliteit. Door het diepe geloof in de causaliteit was er in de wetenschappelijke wereld geen plaats voor lichtvoetige ‘nonsens’ zoals astrologie. De ontwikkelingen in de kwantumfysica zorgen er voor dat stilaan afgestapt wordt van die causale visie op de wereld. Oorzaak en gevolg blijken niet altijd zo vast aan elkaar gekoppeld te zijn als men eeuwen lang gedacht heeft. In bepaalde takken van de wetenschap begint men dus te begrijpen dat het verhaal achter ons bestaan complexer in elkaar zit. De kwantumfysica ontdekte dat het gedrag van de materie enkel in kaart te brengen is met behulp van ingewikkelde kansberekeningen. Tevens bleken er, in de diepere lagen van de materie, raadselachtige verbanden te bestaan tussen de onderdelen van de materie. Verbanden die geen rekening houden met het bestaan van ruimte en tijd waardoor ze voor de wetenschap praktisch ongrijpbaar blijven. Ondanks al haar vorderingen staat ook de kwantumfysica nog steeds niet ver genoeg om te begrijpen hoe dat ongrijpbare samenspel van de materie aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van het leven of van dat wat wij bewustzijn noemen. De kwantumfysica botst dus op een ook voor hen zeer moeilijk of niet te overschrijden grens. De astrologie tracht op haar eigen wijze voeling te krijgen met de diepere oorzaken van een samenhang waarin oorzaak en gevolg niet zoveel rol meer spelen. Daardoor krijgt zij opnieuw een kans. De astrologie houdt rekening met diepgaandere oorzaken van dat wat de wetenschap tot nu toe afdoet als toeval.  De begrenzing van de wetenschap geeft ademruimte aan de astrologie die, na een lange periode van verguisd worden, opnieuw aan geloofwaardigheid kan winnen. Geloofwaardigheid krijg je binnen de wetenschappelijke gemeenschap enkel door af te stappen van te verregaande vormen van speculatie. Dat betekent dat er ook voor de astrologen nog een hoop werk aan de winkel is om aan te sluiten bij een meer wetenschappelijk verantwoorde visie.’
Fons Wils is arts, kernfysicus en auteur van het boek Pragmatische astrologie. Een intuïtieve en holistische handleiding voor het ontdekken van de drijfveren van ons bestaan (2014).

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op donderdag 29 november 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Kris VAN KERCKHOVEN
Altijd moe en chronische pijn?
Genees jezelf van CVS, burn-out, migraine en andere uitputtingsziekten

“Je lichaam spreekt tot jou in klachten. Als je erin slaagt de onderliggende boodschap te lezen en er vervolgens ook naar te handelen, is er geen reden waarom je lichaam niet van taal zou veranderen. Met andere woorden: jezelf genezen van deze ‘chronische ziekten’ is mogelijk” is de boodschap in het boek met bovenstaande titel.

Dr Van Kerckhoven is arts en wetenschapper.
Hij stelt dat mensen met chronische ziektes zoals CVS, fibromyalgie, migraine, spastische darm of depressie, maar ook reuma of allergieën, zichzelf kunnen genezen door naar hun emoties te handelen. Hij pleit voor wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. Hij komt dit boek voorstellen in een interactieve setting, en poogt je een verhelderende avond te geven, mede gestuurd door jouw eventuele vragen.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 26 oktober 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Architect, graficus, kunstfotograaf en cineast Thierry Bonnaffé

Thierry zet censuur in zijn blootje. Vrouwelijk naakt in de kunst en in de media

In juni klaagde Toerisme Vlaanderen de censuur van FACEBOOK aan in een open brief aan Mark Zuckerberg: “Onze Vlaamse Meesters verleiden elk jaar honderdduizenden mensen om Vlaanderen te bezoeken en daar zijn we bijzonder trots op. … Helaas is het promoten van ons unieke cultureel erfgoed (Van Eyck, Bruegel, Rubens) vandaag niet mogelijk via de meest populaire sociale media. Onze kunst wordt geklasseerd onder de noemer onfatsoenlijk en zelfs pornografisch. Dat is bijzonder jammer.”
Ook Thierry, oprichter van Women in Art en bekende kunstenaar van vrouwelijk naakt, is zelf al verschillende keren door FACEBOOK gecensureerd.
Waarom? Wat bezielt allerlei instanties door de eeuwen heen om de artistieke aanblik van het menselijk lichaam te hinderen of zelfs totaal te verbieden? Dikwijls gewelddadig én hypocriet.

Thierry maakte een uiterst boeiende virtuele reis doorheen alle kunstvormen en toont hoe het vrouwelijk naakt sinds de vroegste tijden tot nu de mens fascineert: van de Venus van Willendorf tot Brigitte Bardot, van Botticelli en Michelangelo tot Spencer Tunick, van de Vlaamse Primitieven tot Rubens, Manet en Bettina Rheims, van de hindoeïstische tempels tot in het Vaticaan.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 21 september 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Informaticus en godsdienstwetenschapper Christian Vandekerkhove
Magie en Bescherming

De term MAGIE roept bij veel mensen weerstand op.
Er is witte, zwarte en grijze magie; in toverboeken of grimoires is veel onzin te lezen.
Het begrip is omgeven met een waas van ongeloofwaardige en vaak tegenstrijdige verhalen.

De spreker, auteur van het boek Magie en Bescherming. De Engelenkracht en het Onzichtbare, benadert magie op een rationele manier, vanuit gedachtekracht en energieën.
Hij legt uit hoe ieder met deze zogenaamd magische krachten kan werken en zich beschermen in geval van een mogelijke magische aanval.
De term ENGEL wordt eveneens op een energetische manier verklaard, wat hem niet minder belangrijk of werkzaam maakt.

Christian Vandekerkhove bestudeert – naast zijn activiteit als docent – al decennia de paranormale verschijnselen, steeds op een zo rationeel mogelijke manier.
Hij is auteur van o.a. Paranormaal zijn we allemaal; ontdek je zesde zintuig, Het paranormale is
onder ons; de wonderen van Meester Philippe.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

Lezingen in Boeklief

BOEKLIEF plant in de toekomst verschillende lezingen.
Deze zullen worden aangekondigd op de site en via een Nieuwsbrief.
Als je de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, deel dat mee a.u.b. met het contactformulier.
De nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR ofte General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 in werking treedt, vraagt immers uw toestemming voor het ontvangen van mailing.
Diegenen die onze desbetreffende e-mail reeds ontvingen of nog zullen ontvangen kunnen in hun antwoord daarop aanduiden of ze de Nieuwsbrief wensen te ontvangen (dan hoeft dat niet meer via het contactformulier).

LEZING op VRIJDAG 22 juni om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Natuurwetenschapper en moraalfilosoof dr. Stijn Bruers
De uitdagingen van artificiële intelligentie

De komende decennia zal onze samenleving op vele vlakken drastisch beïnvloed worden door machines en robotten die alsmaar intelligenter worden. De rechtsleer, psychologie, moraalfilosofie, economie en defensiepolitiek worden uitgedaagd door zelfrijdende wagens, zelflerende computers, autonome wapens, super accurate robotten en hyperrealistische computersimulaties. Artificiële intelligentie (AI) biedt veel kansen om de wereld enorm te verbeteren, maar creëert ook veel extreme risico’s. Daarom dat het thema van AI-veiligheid veel aandacht krijgt binnen het Effectief Altruïsme, een nieuwe filosofie en mondiale sociale beweging die wetenschappelijk bewijs en rationeel-kritisch denken gebruikt om zoveel mogelijk goeds te doen en anderen te helpen.

Naar aanleiding van zijn nieuwste boek over Effectief altruïsme – Beter Worden in Goed Doen – bespreekt Stijn Bruers de verschillende uitdagingen van toekomstige AI.

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen, doctor in de moraalfilosofie, auteur van verscheidene boeken over ethiek en voorzitter van Effectief Altruïsme België.

Gelieve uw komst per e-mail te willen aanmelden a.u.b., uiterlijk 20 juni 2018.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.

Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 25 MEI om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Historicus dr. Marc Vermeersch
De oorsprong van religie

Wat de exacte oorsprong is van religie is altijd in nevels blijven hangen; op basis van archeologische vondsten, antropologisch onderzoek en de biologie van de mens stelt Dr. Marc Vermeersch een oplossing voor. Religie is misschien meer dan 800.000 jaar oud. Ze ontstond – als onderdeel van de reproductie van de kennis en de ideologie van de mens – uit het dagelijks leven van jagers en verzamelaars. De vooroudercultus is de oudste religie en is vandaag nog de tweede grootste religie.

Gelieve uw komst per e-mail te willen aanmelden a.u.b., uiterlijk 20 mei 2018.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Inkom 10,00 euro.

De lezingen in BOEKLIEF gaan dieper in op een aantal prangende problemen of evoluties in mens, geest en maatschappij.
Ook muziekuitvoeringen zullen aan bod komen.