LEZING op DONDERDAG 26 MAART 2020 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Auteur:

Willy Wauters, filosoof
De Eleatische sacrale wijsheidstraditie aan de wortels van de Westerse Beschaving

 Ontdekkingen in Velia, Italië (Gr. Elea) in 1958 door Pellegrino Claudio Sestieri en zijn opvolger Mario Napoli in 1962 brengen een afstammingslijn van helers-genezers in de aloude sacrale traditie van Apollo Oulios aan de oppervlakte. Een traditie van meer dan vijfhonderd jaar, die teruggaat op haar stichter Parmeneides en zijn leermeester Ameinias, die hem tot de stilte bracht. Deze afstammingslijn van praktiserende helers-genezers overlapt in zekere zin wat men later de filosofische school van de Eleaten is gaan benoemen. Tot deze school rekende men uiteraard Parmeneides als stichter en verder zijn leerling, adoptiefzoon Zeno en de latere Melissos van Samos. Xenophanes van Colophon wordt daar op vandaag niet meer toe gerekend.
Elea was een stad gesticht door Griekse kolonisten, zeevaarders uit Phocaea, gelegen aan de Middellandse Westkust van Anatolië (nu Turkije). Phocaea, stad met een indrukwek-kend verleden, grensde aan plaatsen van wijsheid in Ionia, Caria en omliggende eilanden.

De implicaties van die ontdekkingen zijn verstrekkend en werpen o.a. een heel ander licht op Parmeneides, die men als vader van de logica heeft bestempeld. Met deze kennis en indachtig de aloude hardnekkig bewaarde tradities van de Phocaeërs, komt het leerdicht van Parmeneides ‘Over de Natuur’, het resultaat van een opmerkelijk incubatieproces, eindelijk tot zijn volste recht: de ware logica van de vader Parmeneides in ere hersteld. Naast Parmeneides komt ook nog Empedocles aan het woord die op dezelfde lijn zit. Beiden kunnen aanzien worden als de belangrijkste grondleggers van onze Westerse beschaving. Hetgeen zij toen al wisten wordt pas de laatste 100 jaar bevestigd door de huidige stand van onze wetenschappen. We gaan daar dan ook dieper op in.

Willy Wauters, 65j, is al 15 jaar lang de voorzitter van de “Compagnons van de Eglantier” in Brugge, een Westers – Esoterische gemengde Vriendenkring. Sedert 2003 is hij actief met de studie en toepassing van de Westerse Primordiale Wijsheidstraditie, uitvoerig  beschreven in het monumentale werk van Professor Peter Kingsley, Ph.D., met wie hij ook persoonlijke contacten onderhoudt.

De lezing gaat door in BOEKLIEF. (Koning Albertlaan 60, Gent)
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20. Daarom vragen we u uw komst voordien aan te melden! (info@boeklief.be)
Inkom 10,00 euro.

Meer van