LEZING op DONDERDAG 30 JANUARI 2020 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Auteur:

Ad Broere, econoom en publicist
Waarom is het nodig om geld in de bijrol te plaatsen?
Maak de weg vrij naar een menswaardiger samenleving!

Waarom wordt de mens in de economie afgedaan als een materialistisch wezen met oneindige behoeftes en beperkte middelen om die behoeftes te bevredigen? De economie die op zo’n mensbeeld is gebaseerd kan niet anders zijn dan materialistisch en op geld gericht.
Zijn boek GELD IN DE BIJROL is het eerste Nederlandstalige boek waarin heel expliciet de kernoorzaak wordt ontrafeld van waarom dit geldstelsel telkens weer vastloopt. Van oudsher profiteert slechts een relatief kleine groep van de winst-mogelijkheden die het financiële stelsel biedt.

Ad Broere staat echter niet stil bij het huidige op macht, hiërarchie, ongelijkheid en economische slavernij gebaseerde systeem. Mogelijke oplossingen en initiatieven krijgen ruimschoots de aandacht, waardoor hij volkomen recht doet aan de subtitel ‘op weg naar een menswaardige samenleving’.

Ad Broere (1948) studeerde economie in Groningen. In de doctorale studiefase koos hij als hoofdvak de verbinding tussen sociologie en economie. Hij schiep daardoor voor zichzelf de ruimte om onderzoek te doen naar onderwerpen die hem écht interesseren, zoals de rol van multinationale ondernemingen in de westerse wereld. Zijn inspiratiebron was het boek van Anthony Sampson ‘The Sovereign State’, een veelzeggende titel van een boek over een multinational. Zo begon zijn onderzoek naar het verband tussen en de uitwerking van geld, macht en controle.
Hij heeft veertig jaar ervaring opgedaan in bedrijfsleven, bank en onderwijs.
Vanaf 2007 is hij zich gaan richten op het schrijven van boeken en artikelen.
Het leidde tot een weblog www.adbroere.nl, honderden artikelen, lezingen, interviews en optredens in TV en radioprogramma’s en vijf boeken: Een Menselijke Economie (2009), Ending the Global Casino (2010), Geld komt uit het Niets (2012),  Hanneke de Vries leent geld bij de bank (2015) en Geld in de Bijrol (2018).
Via www.adbroere.nl kan contact met hem worden opgenomen voor lezingen en interviews.

De lezing gaat door in BOEKLIEF. (Koning Albertlaan 60, Gent)
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20. Daarom vragen we u uw komst voordien aan te melden! (info@boeklief.be)
Inkom 10,00 euro.

Meer van